Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

 
Szanowny Kliencie,
Mając na względzie dotychczasową i przyszłą współpracę, szanując Pani/Pana prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:J&A OKNA Agnieszka Szymanek  z siedzibą w Czeladzi . Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres:Czeladź ul Wojkowicka 11/9 . Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na ww. adres w Czeladzi lub na adres e-mail:j.a.oknaszymanek@gmail.com, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Zgodnie zobowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom , agencjom marketingowym, firmom realizującym kampanie marketingowe e-mail oraz zarządzającymi bazami adresów e-mail, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK DŁUGO BĘDZIEMY JE PRZETWARZAĆ?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej.
W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej wymienionego Rozporządzenia są łamane, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda dane będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić J&A OKNA Agnieszka Szymaneki jakie mogą być podnoszone wobec niego.
W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody, dane osobowe przetwarzane będą przez J&A OKNA Agnieszka Szymanek dla celów związanych z:
Realizacją działań marketingowych, a w szczególności:
  • wysyłanie materiałów drukowanych o charakterze informacyjnym (katalogi, ulotki, broszury, itp.)
  • wysyłanie zaproszeń, podziękowań, życzeń, itp.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.Realizacją i świadczeniem usług drogą elektroniczną w szczególności poczty elektronicznej środkami komunikacji elektronicznej:
  • wysyłanie wiadomości o charakterze reklamowych, tzw. newsletterów, zawierających oferty promocyjne, informacje o nowych produktach, zmiany w ofercie produktowej, itd.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Realizacją działań handlowych i marketingowych za pośrednictwem numerów telefonów i adresów mailowych udostępnionych do użytku w sieci internetowej:
  • kontakt telefoniczny z osobami prawnymi oraz fizycznymi w kwestiach związanych z rozpoczęciem potencjalnej współpracy, zebrania informacji o jakości wykonywanych produktów, potrzeb w kwestiach materiałów reklamowych, itd.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Ewentualny brak zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z celami wyszczególnionymi w punktach od 1 do 3 nie wpływa w żaden sposób na skuteczność procesów związanych z realizacją Umowy.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i może ją Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa również na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Zgodę na wykorzystania plików „cookie” do analizy ruchu sieciowego mogą Państwo udzielić po wejściu na stronę internetową firmy J&A Okna Agnieszka Szymanek.Mają Państwo również prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Elektroniczny formularz wyrażenia (lub wycofania) zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej rodo.okna szmanek.pl

 

 

 
 
 

 alt="okna,drzwi- śląsk"