• nawiewniki higrosterowane -  sterowane są automatycznie. W nawiewnikach regulowanych automatycznie zamontowany jest czujnik, który zmienia otwarcie nawiewnika stosownie do zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia. Dostosowuje on ilość dostarczanego powietrza do potrzeb użytkowników. Nawiewniki higrosterowane posiadają możliwość ustawienia blokady w pozycji przepływu minimalnego. 
  •  
  • nawiewniki ciśnieniowe- nie wymagają obsługi użytkownika. W tym rodzaju nawiewników powietrza strumień przepływu powietrza dostosowywany jest do różnicy ciśnieniana zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Im różnica ta jest większa, tym napływ powietrza jest większy. Każdy nawiewnik ciśnieniowy musi być wyposażony w blokadę w okapie lub nawiewniku, która przy określonej wydajności nie pozwoli na zwiększenie przepływu powietrza. Nawiewniki ciśnieniowe posiadają ponadto blokadę ręczną, dzieki której można ograniczyć przepływ do minimum.

Sposób działania nawiewników

Nawiewnik powietrza, określany jako pasywny wlot powietrza, jest elementem wentylacji naturalnej. Nawietrzaki przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną oraz mechaniczną wywiewną. Są one niewielkimi urządzeniami wentylacyjnymi, które montowane jest w oknie lub w ścianie. Zastosowanie nawiewników zapewnia właściwy napływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń z wywiewem grawitacyjnym.

Nawiewniki powietrza stają się powoli obowiązkowym elementem wyposażenia każdego domu. Od wielu lat wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej nowo budowanych budynków rosną, co wymusza większą szczelność produkowanych okien. Dawniej w większości domów i mieszkań to właśnie nieszczelności w oknach dostarczały powietrze do pomieszczeń. Na przestrzeni ostatnich 20 lat zwiększanie szczelności okien doprowadziło do pojawienia się problemów z wentylacją. Nowoczesna stolarka zapewnia mianowicie oszczędność energii, ale jednocześnie ogranicza również dopływ powietrza niezbędnego dla potrzeb wentylacyjnych, dlatego konieczny jest montaż nawiewników.

Nawiewniki powietrza w oknach

 

 

Brama rolowana oraz jej elementy składowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały trwale odkształcone podczas prawidłowego użytkowania.Podczas użytkowania należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta.Użytkowanie bramy może odbywać się w temperaturach od -25°C do +65°C.Nie należy użytkować bramy w przypadku oblodzenia pancerza.Ciągła praca bramy nie powinna przekraczać 4 min, brama powinna być użytkowana maksymalnie do 60 cykli na dobę.Jeden cykl określa się jako ruch pełnego zamknięcia oraz pełnego otwarcia.Podczas uruchomienia bramy w zasięgu jej pracy czyli bezpośrednio pod kurtyną nie powinny znajdować się żadne przedmioty oraz żadne osoby powodujące zakłócenie pracy. Po całkowitym otwarciu bramy listwa dolna wraz z uszczelką powinna zawsze znajdować się w prowadnicach bocznych.Do zamykania oraz otwierania bramy rolowanej służy napęd elektromechaniczny, który może być wyposażony w mechanizm awaryjnego otwierania (korbę z hakiem dostarczoną wraz z bramą). Korba służy wyłącznie do awaryjnego otwierania - niedopuszczalne jest użytkowanie korby jako napędu zasadniczego. Podczas pracy silnika, gdy doprowadzane jest napięcie zasilania niedopuszczalne jest korzystanie z awaryjnego otwierania (w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia napędu). Najmniej co 3 miesiące należy wykonać prace kontrolne i konserwacyjne zgodnie z niniejszą instrukcją.Podstawowe czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika bramy rolowanej bez szczególnych uprawnień.Czynności te polegają na usuwaniu drobinek piasku oraz innych zanieczyszczeń z kurtyny i wnętrza prowadnic, które mogą prowadzić do powstania zarysowań na elementach bramy, oraz na kontroli wizualnej ogólnego stanu bramy, kontroli kompletności, stanu i skuteczności działania wszystkich elementów konstrukcyjnych.Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:1. Czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzone, gdy brama rolowana jest unieruchomiona - w tym wypadku najlepiej jest odłączyć zasilanie na czas konserwacji.2. Nie stosować ostrych oraz szorstkich narzędzi do czyszczenia bramy.3. Nie stosować środków konserwujących lepkich takich jak smar w spray-u.4. Powierzchnię bramy myć letnią wodą przy użyciu łagodnych środków myjących o odczynie neutralnym, najlepiej przy najniższej temperaturze +10°C.UWAGA - detergenty oraz substancje żrące mogą uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierniczą.Wszelkie szkody powstałe na skutek szczególnych warunków atmosferycznych lub naturalnego zużycia nie podlegają reklamacji.Za naturalne uważa się zużycie powłoki lakierniczej kurtyny, w której drobne zarysowania mogą powstać po około 200 cyklach.Należy upewnić się, że w strefie pracy bramy nie przebywają żadne osoby lub nie stoją na przeszkodzie żadne przedmioty uniemożliwiające eksploatację.W czasie mrozów i opadów śniegu może dojść do oblodzenia bramy. Nie należy wówczas próbować otwierać/zamykać bramy. Bramę można eksploatować dopiero po usunięciu oblodzenia. W żadnym wypadku nie należy obciążać bramy - prowadzi to do bezpośredniego uszkodzenia bramy.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA BRAMY

alt="okna,drzwi- śląsk"