alt="okna,drzwi- śląsk"
24 lipca 2021

INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY ZEWNĘTRZNEJ

 

Przed przystąpieniem do montażu zaleca się zapoznać z instrukcja montażu rolety zewnętrznej.W czasie transportu i składowania roleta powinna leżeć poziomo na podłożu zabezpieczonym przed uszkodzeniem skrzynki. Rolet nie należy stawiać na bocznej ściance.Wszelkie przeróbki lub zmiany w konstrukcji rolety mogą być przeprowadzane tylko po konsultacji z producentem.Rolety należy montować na równej powierzchni